Chức năng nhiệm vụ

Giới thiệu

- Tên đơn vị: PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN, trực thuộc Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa điểm đơn vị: Phòng A103 cơ sở Nguyễn Tất Thành

02 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 028 39400989 số nhánh 137, 138

- Website: www.ctsv.hcmulaw.edu.vn

Phòng được thành lập từ năm 1999 với tên gọi là Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên theo quyết định số 68/QĐ-TC ngày 10 tháng 01 năm 1999 của Hiệu trưởng Trường đại học Luật thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến năm 2016, Phòng được đổi tên thành Phòng Công tác sinh viên theo quyết định số 3042/QĐ-ĐHL ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Chức năng:

         - Tham mưu cho Đảng ủy và Ban giám hiệu về các chủ trương, biện pháp, kế hoạch tổ chức các hoạt động nhằm giáo dục toàn diện cho sinh viên.

- Quản lý các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng của trường.

- Giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên thông qua các hoạt động ở trong và ngoài trường.

- Quản lý công tác sinh viên.

3. Nhiệm vụ:

Phòng Công tác sinh viên là đơn vị phụ trách công tác sinh viên, tham mưu cho Hiệu trưởng trong chỉ đạo công tác sinh viên Nhà trường.

1. Tổ chức thực hiện và triển khai tổ chức các hoạt động giáo dục, tuyên truyền cho sinh viên:

Giáo dục tư tưởng chính trị

Giáo dục đạo đức, lối sống

Giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật

Giáo dục kỹ năng: kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm.

Giáo dục thể chất

Giáo dục thẩm mỹ

2. Phối hợp với các Khoa trong công tác triển khai, tổ chức và quản lý công tác sinh viên.

3. Phụ trách, quản lý hoạt động cố vấn học tập của Nhà trường.

4. Phối hợp Phòng Đào tạo trong việc xét học bổng khuyến khích học tập, xét thi đua, xét lên lớp, tổ chức lễ và phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên.

5. Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên: xác nhận, chứng nhận, giấy giới thiệu sinh viên, lý lịch, tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, chứng nhận vay vốn…

6. Tuyên truyền, hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và giải quyết các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến sinh viên theo quy định.

7. Chủ trì công tác xét khen thưởng, kỷ luật của sinh viên.

8. Cùng với Trạm y tế trường thực hiện công tác y tế, tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khoẻ sinh viên, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn.

9. Công tác sinh viên nội trú, ngoại trú

10. Liên hệ với gia đình sinh viên, địa phương trong những trường hợp cần thiết để giải quyết các vụ việc liên quan đến sinh viên.

11. Quản lý, khai thác sử dụng các phòng, sân tập luyện thể dục, thể thao, văn hoá, văn nghệ, sinh hoạt tập thể phục vụ các hoạt động ngoài giờ học của sinh viên.

12. Tiếp nhận và giải quyết các trường hợp khiếu nại liên quan đến công tác sinh viên theo quy định.

--%>
Top