QĐ 612/QĐ-ĐHL V/v cấp học bổng KKHT học kỳ 1 năm học 2021-2022.

QĐ 612/QĐ-ĐHL Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên Khóa 42 (QTL) và khóa 43, 44, 45 học kỳ 1 năm học 2021-2022.

CHI TIẾT FILE ĐÍNH KÈM612_QD cap HB KKHT HK1(21-22)_QTL42_ Khoa 43_44_45.pdf

--%>
Top