TB V/v công bố kết quả xét HB KKHT HK2 năm học 2022 – 2023

THÔNG BÁO

  Về việc công bố kết quả xét học bổng khuyến khích học tập  học kỳ 2 năm học 2022 – 2023

Thông báo số 410/TB-ĐHL ngày 31/5/2023 về việc công bố kết quả xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2022 – 2023 và danh sách dự kiến đạt học bổng. Đề nghị Ban cán sự các lớp triển khai cho các bạn trong lớp được biết về:

Khiếu nại và giải quyết khiếu nại của học bổng KKHT:

Sinh viên đạt học bổng không có tên trong danh sách học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2022 – 2023 kèm theo vui lòng phản hồi trực tiếp tại Phòng Công tác sinh viên (A103 – cơ sở Nguyễn Tất Thành, quận 4). Thời gian tiếp nhận ý kiến phản hồi: trong giờ hành chính từ ngày 01/6/2023 đến 12/6/2023. Đơn khiếu nại và các minh chứng sinh viên phải nộp trực tiếp tại Phòng Công tác sinh viên. Lưu ý: Mọi thắc mắc, khiếu nại sau thời gian trên sẽ không được giải quyết. Các sinh viên đã cung cấp tài khoản cho Nhà trường, Phòng công tác sẽ chuyển khoản học bổng KKHT HK2 (2022-2023) cho những sinh viên đã cung cấp tài khoản có tên trong danh sách khi hết thời hạn khiếu nại. Cung cấp tài khoản để nhận học bổng: những sinh viên chưa có tài khoản, Ban cán sự các lớp nhanh chóng thông báo cho các bạn cung cấp vào link bên dưới đến hết ngày 12/6/2023. Trân trọng!

Chi tiết thông báo trong file đính kèm: 410 - TB ket qua HB KKHT HK2 (22-23) K43QTL, 44, 45, 46, 47.pdf

Dự kiến - DS SV Khóa 44, 45, 46, 47 va QTL43 Đạt HB KKHT HK2 (22-23).xls

DS SV đã cung cấp tài khoản Agribank.xlsx

Mẫu đơn khiếu nại kết quả HBKKHT: Mẫu đơn Khiếu nại HB KKHT.docx

--%>
Top