TB V/v công bố kết quả xét học bổng KKHT hk1 năm học 2021–2022

THÔNG BÁO

Về việc công bố kết quả xét học bổng khuyến khích học tập

học kỳ 1 năm học 2021 – 2022

THÔNG BÁO FILE ĐÍNH KÈM:

277 TB- ĐHL Vv công bố kết quả xét học bổng KKHT học kỳ 1 năm học 2021-2022.pdf

DỰ KIẾN_DANH SÁCH SV NHẬN HB KKHT HK1 NĂM HỌC 2021-2022:

Du kien_DS sinh vien nhan HB KKHT HK1 (2021-2022)-gui (1).xls

 

--%>
Top