Quyết định về việc cấp HB KKHT học kỳ 1 năm học 2022 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp học bồng khuyến khích học tập cho sinh viên khóa 43 (QTL) và khóa 44, 45, 46 học kỳ 1 năm học 2022-2023

 

Chi tiết trong file đính kèm: 1213 QD cap hoc bong va khuyen khich hoc tap cho sinh vien K43,44,45,46.pdf

--%>
Top