TB Về việc công bố kết quả rèn luyện sinh viên Hk2(2021 – 2022)

THÔNG BÁO

Về việc công bố kết quả đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2021 - 2022

 

Thực hiện quy định đánh giá điểm rèn luyện ban hành kèm Quyết định số 694/QĐ – ĐHL ngày 09/10/2020 của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ Thông báo số 796/TB – ĐHL ngày 28/09/2022 về việc thực hiện đánh giá Điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2021 - 2022, Phòng CTSV thông báo đến các Khoa, Lớp sinh viên kết quả đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 như sau:

  1. Kết quả đánh giá điểm rèn luyện:

    Hiện nay, kết quả đánh giá Điểm rèn luyện đã được cập nhật trên hệ thống trang cá nhân của sinh viên, sinh viên có thể truy cập trực tiếp vào trang http://daotao.hcmulaw.edu.vn để xem kết quả chi tiết.

  2. Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại:

Từ ngày 05/12 đến hết ngày 16/12/2022, sinh viên khiếu nại về kết quả đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 làm đơn gửi về Phòng CTSV (Phòng A103 – trụ sở Nguyễn Tất Thành, Phòng CTSV E106 – cơ sở Bình Triệu từ thứ 2 đến thứ 6 để được giải quyết. Phòng CTSV sẽ trả lời giải quyết khiếu nại sau ngày 19/12/2022 thông qua email đối với những sinh viên đã nộp đơn đúng thời hạn.

Hội đồng đánh giá điểm rèn luyện, Phòng CTSV không giải quyết khiếu nại đối với các trường hợp không tham gia thực hiện khai phiếu điểm rèn luyện hoặc nộp đơn khiếu nại quá thời hạn nêu trên.  

Trên đây là thông báo về kết quả đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2021 - 2022, đề nghị các Khoa, Ban cán sự các Lớp triển khai thông tin đến sinh viên. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng CTSV để được giải quyết./.

1005 TB-ĐHL vv công bố kết quả đánh giá điểm rèn luyện hk2 năm 2021-2022..pdf

Mẫu đơn khiếu nại: Mẫu đơn Khiếu nại.docx

--%>
Top