THÔNG BÁO V/v cảnh báo tình trạng các đối tượng tội phạm lôi kéo, dụ dỗ sinh viên tham gia mở, mua, bán tài khoản thanh toán qua ngân hàng

THÔNG BÁO

Về việc cảnh báo tình trạng các đối tượng tội phạm lôi kéo, dụ dỗ sinh viên

tham gia mở, mua, bán tài khoản thanh toán qua ngân hàng

Theo nội dung Công văn số 4932/NHNN-TT ký ngày 13/6/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc phối hợp ngăn chặn hoạt động mua/bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên. Theo đó, trong thời gian vừa qua, ở một số tỉnh thành phố xuất hiện tình trạng các đối tượng tội phạm dụ dỗ học sinh, sinh viên mở tài khoản thanh toán, sau đó chuyển lại cho các đối tượng này sử dụng. Trước thực trạng đó, để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra, Nhà trường cảnh báo về phương thức, thủ đoạn các đối tượng tội phạm thực hiện và đề nghị sinh viên toàn trường thực hiện các nội dung, cụ thể:

1. Cảnh báo về Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng tội phạm:

Đối tượng tội phạm lôi kéo, dụ dỗ sinh viên đã được cấp căn cước công dân mở tài khoản thanh toán và trả công cho người mở tài khoản. Các đối tượng này sẽ cung cấp cho sinh viên điện thoại có sẵn sim để đăng ký mở tài khoản thanh toán và dịch vụ Internet Banking, SMS Banking. Sau đó, đối tượng yêu cầu sinh viên trả lại điện thoại, cung cấp thông tin tên, mật khẩu đăng nhập, mật khẩu xác thực (OTP)... Các đối tượng này cũng thu thập dữ liệu sinh trắc học của sinh viên để phục vụ xác minh danh tính của khách hàng khi có yêu cầu. Các tài khoản này sau đó thường được lợi dụng vào các mục đích vi phạm pháp luật như rửa tiền, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tài trợ khủng bố,...

2. Khuyến nghị và đề nghị sinh viên toàn Trường thực hiện:

- Đọc, hiểu những nội dung trong Công văn số 4932/NHNN-TT ký ngày 13/6/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (đính kèm Thông báo này) để nhận diện, nắm bắt rõ các phương thức, thủ đoạn của các đối tượng tội phạm dụ dỗ sinh viên mở tài khoản thanh toán để thực hiện hành vi phạm tội; những quy định của pháp luật hiện hành về các hành vi bị cấm và xử phạt vi phạm hành chính trong mở và sử dụng tài khoản thanh toán.

- Nêu cao tinh thần cảnh giác, không để các đối tượng tội phạm lợi dụng, lối kéo, dụ dỗ thực hiện các hành vi bị cấm và xử phạt vi phạm hành chính trong mở và sử dụng tài khoản thanh toán.

- Thông báo ngay cho Ban cán sự lớp, Cố vấn học tập hoặc Phòng Công tác sinh viên (ĐT: 39400.989 - số máy nhánh: 138 hoặc gửi thông tin đến địa chỉ email: ctctsv@hcmulaw.edu.vn) khi có các dấu hiệu nghi vấn về việc mở tài khoản thanh toán.

- Các Ban cán sự lớp phổ biến Thông báo này đến toàn bộ thành viên của lớp; nắm bắt thông tin, nếu phát hiện có sự việc đã xảy ra phải báo ngày về Phòng CTSV theo các kênh liên lạc trên để Nhà trường có phương án tư vấn, hỗ trợ xử lý kịp thời.

Trên đây là nội dung Thông báo cảnh báo tình trạng các đối tượng tội phạm lôi kéo, dụ dỗ sinh viên tham gia mở, mua, bán tài khoản thanh toán, đề nghị các Ban cán sự lớp và sinh viên toàn trường triển khai, thực hiện nghiêm túc các nội dung của Thông báo này./.

Chi tiết Thông báo đính kèm: THÔNG BÁO CẢNH BÁO VIỆC MUA BÁN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG_signed_signed.pdf

--%>
Top