Thông báo V/v nhận HB KKHT học kỳ 1 năm học 2021-2022.

THÔNG BÁO

Về việc nhận học bổng khuyến khích học tập

học kỳ 1 năm học 2021 – 2022

  

Thực hiện Quyết định số 612/QĐ-ĐHL ngày 31/5/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khóa 42 (QTL) và khóa 43, 44, 45 học kỳ 1 năm học 2021 - 2022, Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc nhận học bổng như sau:

1. Loại học bổng – đối tượng nhận học bổng

        Học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2021 – 2022: dành cho sinh viên các khóa 42 (QTL) và khóa 43, 44, 45. Danh sách cụ thể theo quyết định số 612/QĐ-ĐHL, ngày 31/5/2022.

2. Thời gian, địa điểm, thủ tục nhận học bổng

a) Thời gian

  • Thời gian nhận học bổng bắt đầu từ ngày 10/6/2022 đến ngày 30/6/2022.
  • Thời gian nhận hàng ngày từ 8h00 đến 16h30 (trừ thứ bảy, Chủ nhật).

b) Địa điểm

Trong thời gian nêu trên, sinh viên có tên trong danh sách nhận học bổng khuyến khích học tập liên hệ Phòng Thủ quỹ B.105 – trụ sở Nguyễn Tất Thành để nhận tiền.

Lưu ý: Sinh viên xem trước số thứ tự của mình trong danh sách nhận học bổng, mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân khác khi liên hệ nhận học bổng./.


 
Chi tiết Thông báo trong file đính kèm: 366-TB nhan HB KKHT HK1 (21-22).pdf

Danh sách nhận HB KKHT hk1 (2021-2022): 612_QD cap HB KKHT HK1(21-22)_QTL42_ Khoa 43_44_45 (1).pdf


--%>
Top