THÔNG BÁO V/v thu và kiểm tra hồ sơ trúng tuyển sinh viên Khóa 46

THÔNG BÁO

Về việc thu và kiểm tra hồ sơ trúng tuyển sinh viên Khóa 46

 

Thực hiện theo Thông báo 282/ TB-ĐHL ngày 09/05/2022 về việc tổ chức thu và kiểm tra hồ sơ trúng tuyển của sinh viên khóa 46

Chi tiết trong file đính kèm: 282 TB-ĐHL Vv thu hồ sơ k46.pdf

File lý lịch sinh viên: Ly lich sinh vien nhập học K46.doc

--%>
Top