Thông báo V/v thực hành khảo sát online Học kỳ 2 năm học 2023-2024

THÔNG BÁO

Về việc thực hành khảo sát online Học kỳ 2 năm học 2023-2024

Chi tiết thông báo: Thông báo thực hiện khảo sát đánh giá online HK2 năm 2023-2024_signed_signed.pdf

Thực hiện nhiệm vụ năm học và theo chỉ đạo của Hiệu trưởng về đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, Nhà trường tổ chức thực hiện đợt khảo sát trực tuyến (Học kỳ 2, năm học 2023 – 2024) nhằm lấy ý kiến đánh giá của người học về hoạt động giảng dạy của đội ngũ giảng viên để làm cơ sở cải tiến hoạt động giảng dạy trong những năm học tiếp theo. Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai thực hiện, cho đến ngày 05/7/2024, hệ thống đánh giá giảng viên trực tuyến (Feedback Online System – FOS) ghi nhận vẫn còn nhiều sinh viên chính quy chưa thực hiện công tác này. Nhằm đảm bảo quyền lợi của người học và cũng là thực hiện trách nhiệm của người học đối với các công tác của Nhà trường, Phòng Công tác sinh viên yêu cầu các Ban Cán sự lớp đôn đốc và toàn thể sinh viên đang học tại Trường khẩn trương thực hiện việc khảo sát, nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian thực hiện khảo sát: đến hết ngày 15/7/2024.

2. Đối tượng và cách thức thực hiện khảo sát:

- Sinh viên chính quy các lớp truy cập FOS và thực hiện khảo sát đánh giá Giảng viên tại địa chỉ: khaosatonline.hcmulaw.edu.vn(Sinh viên dùng account wifi/Email trường cung cấp để đăng nhập vào FOS. Sinh viên cần thực hiện sớm nhất có thể, để tránh tình trạng nghẽn mạng vào những ngày cuối của chu kì khảo sát).

- Sinh viên các lớp CLC thực hiện thêm Khảo sát đánh giá công tác quản lý hệ CLC tại địa chỉ: https://s.pro.vn/l5VT.

- Sinh viên năm cuối thực hiện thêm khảo sát đánh giá chất lượng đào tạo của Trường tại địa chỉ: https://forms.gle/qB2sDEfeRaURkBFu5.

- Sinh viên có thể xem Hướng dẫn khảo sát đính kèm và Blog hỗ trợ khảo sát để biết thêm thông tin.

3. Khi cần hỗ trợ, sinh viên liên hệ qua Email:pdphu@hcmulaw.edu.vn hoặc Form thông báo lỗi đến AQAC: goo.gl/aHD6W2.

Cuối đợt khảo sát, AQAC sẽ cập nhật danh sách sinh viên đã thực hiện đủ khảo sát gửi Phòng Công tác sinh viên để làm căn cứ xem xét trong việc đánh giá điểm rèn luyện. Phòng Công tác sinh viên yêu cầu các Ban cán sự lớp và toàn thể sinh viên chính quy đang học tại Trường htực hiện nghiêm túc các nội dung của Thông báo này./.

--%>
Top