Thông báo v/v tổ chức Hội nghị Đối thoại giữa sinh viên chính quy với Lãnh đạo Nhà trường năm học 2023-2024

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Hội nghị Đối thoại giữa sinh viên chính quy với

Lãnh đạo Nhà trường năm học 2023-2024

Thực hiện Kế hoạch số 239/KH-ĐHL ngày 19/3/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Hội nghị đối thoại giữa sinh viên chính quy với Lãnh đạo Nhà trường năm học 2023 - 2024, Phòng Công tác sinh viên thông báo đến các Lãnh đạo khoa, trung tâm, các Cố vấn học tập và các Ban cán sự lớp/Ban Chấp hành Chi đoàn, Chi hội sinh viên một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Thời gian, đa điểm:

- Các buổi đối thoại tại lớp: từ ngày 19/3 đến 12/4/2024 tại các giảng đường.

- Đại diện sinh viên đối thoại trực tiếp với Hiệu trưởng tại Hội trường (dự kiến): 8h00 Thứ sáu, 08/5/2024 tại Hội trường C302 - Trụ sở số 02 Nguyễn Tất Thành, Q. 4.

2. Đối tượng tham dự: sinh viên Khóa 45, 46, 47, 48 và Khoá 44 ngành Quản trị - Luật.

3. Nội dung và công tác tổ chức tại lớp:

Từ ngày 19/3 đến 12/4/2024: Đại diện Lãnh đạo khoa, trung tâm, Cố vấn học tập cùng Ban cán sự lớp, BCH Chi đoàn tổ chức đối thoại tại lớp. Một số nội dung gợi ý:

- Công tác đào tạo: chương trình học, học phí, điểm, thực tập, khóa luận, thi cử, học trực tuyến, giáo dục thể chất, cố vấn học tập, giảng viên, phương pháp giảng dạy...

- Công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên.

- Cơ sở vật chất: tránh các sự vụ hoặc các công việc nhà trường tiến hành thường xuyên.

- Công tác quản lý sinh viên; công tác y tế học đường, bảo hiểm y tế,...

- Công tác Đoàn - Hội, hoạt động phong trào, văn - thể - mỹ...

- Thư viện, tài liệu học tập, công nghệ thông tin...

- Công tác tài chính.

- Các vấn đề khác.

Ban cán sự lớp ghi biên bản theo mẫu đính kèm có chữ ký của đại diện lãnh đạo khoa, trung tâm và cố vấn học tập gửi về Phòng Công tac sinh viên (A103) và gửi file điện tử đến địa chỉ email: doithoaisinhvien@hcmulaw.edu.vn) trước 16h00 ngày 15/4/2024.

Thông báo đính kèm: 243 Thông báo tổ chức Hội nghị đối thoại năm học 2023-2024-signed-signed_signed.pdf

Biểu mẫu biên bản đối thoại tại cấp lớp: MẪU BIÊN BẢN ĐỐI THOẠI TẠI LỚP 2024.doc

Hướng dẫn tổ chức Hội nghị tại lớp: HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI TẠI CẤP LỚP 2024.pdf

--%>
Top