TB V/v công bố kết quả xét HBKKHT hk1 (2023 – 2024)

THÔNG BÁO

Về việc công bố kết quả xét học bổng khuyến khích học tập

học kỳ 1 năm học 2023 – 2024

Ngày 30/11/2023, Hội đồng xét duyệt Học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2023 – 2024 đã họp xét học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên, Phòng Công tác sinh viên thông báo kết quả như sau:

Chi tiết xem Thông báo đính  kèm: 1181 - TB ket qua HB KKHT HK1 (23-24) K44QTL, 45, 46, 47.pdf

- Khiếu nại và giải quyết khiếu nại:

Sinh viên đạt học bổng không có tên trong danh sách học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2023 – 2024 kèm theo vui lòng phản hồi trực tiếp tại Phòng Công tác sinh viên (A103 – cơ sở Nguyễn Tất Thành, quận 4).

Thời gian tiếp nhận ý kiến phản hồi: trong giờ hành chính từ ngày 01/12/2023 đến 11/12/2023. Đơn khiếu nại và các minh chứng sinh viên phải nộp trực tiếp tại Phòng Công tác sinh viên.

Lưu ý: Mọi thắc mắc, khiếu nại sau thời gian trên sẽ không được giải quyết.

- Thời gian và hình thức nhận tiền học bổng:

Hết thời gian khiếu nại, Phòng Công tác sinh viên sẽ ban hành Quyết định công nhận học bổng.

Danh sách dự kiến nhận HBKKHT: Dự kiến - DS SV Khóa 45, 46, 47, QTL44 Đạt HB KKHT HKI (23-24).xls

Đơn khiếu nại: Mẫu đơn Khiếu nại HB KKHT HK1 (23-24).docx

  

 

--%>
Top