1145/QĐ-ĐHL V/v miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022.

Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022.

Chi tiết trong file đính kèm: 1145 QD mien, giam hoc phi HK 1.pdf

Quyết định về việc miễn, giảm học phí kỳ 1 năm 2021-2022-Bổ sung: 247 QĐ-ĐHL Về việc bổ sung miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm 2021-2022_0001.pdf

Danh sách xét bổ sung MGHP học kỳ 1 năm 2021-2022: DANH SÁCH XÉT BỔ SUNG MGHP HK1 NH 2021-2022_0001.pdf

--%>
Top