1147/QĐ-ĐHL V/v Nhận trợ cấp xã hội học kỳ 1 năm học 2021-2022.

Quyết định về việc Nhận trợ cấp xã hội học kỳ 1 năm học 2021-2022.

Chi tiết trong file đính kèm: 1147 QD nhan tro cap xa hoi HK 1.pdf

Quyết định về việc Nhận trợ cấp xã hội học kỳ 1 năm học 2021-2022-Bổ sung: 246 QĐ-ĐHL Về việc bổ sung nhận trợ cấp xã hội học kỳ 1 năm 2021-2022_0001.pdf

Danh sách nhận TCXH học kỳ 1 năm 2021-2022-Bổ sung: DS Bổ sung sinh viên hưởng Trợ cấp xã hội HK1, NH 2021-2022.pdf

--%>
Top