1458 QĐ-ĐHL V/v Nhận trợ cấp xã hội học kỳ 1 năm học 2022-2023

Quyết định về việc Nhận trợ cấp xã hội học kỳ 1 năm học 2022-2023.

Chi tiết trong file đính kèm: 1458 QĐ-ĐHL TCXH hk1 2022-2023.pdf

Danh sách nhận TCXH học kỳ 1 năm học 2022-2023: DANH SÁCH TCXH KÈM THEO QĐ 1458.pdf

--%>
Top