Ra mắt sách mới về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 20/6, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật giới thiệu ra mắt cuốn sách Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với niềm tin của Nhân dân trong nước và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế.

 

Chi tiết xem link đính kèm: https://baomoi.com/ra-mat-sach-moi-ve-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong/c/46146011.epi

--%>
Top