THÔNG BÁO V/v vận động sinh viên tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc vận động sinh viên tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023

 

Thực hiện Công văn số 4845/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 07/09/2023 về việc phát động Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 và Thông báo số 1556/TB-BGDĐT ngày 21/09/2023 về việc kéo dài thời gian dự thi Tuần 1 từ 9h00 ngày 04/10/2023 đến 22h00 ngày 08/10/2023. Phòng Công tác sinh viên ban hành thông báo về việc tham gia Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023, cụ thể như sau:

Đối tượng tham gia:

- Cán bộ Đoàn – Hội các cấp;

- Đoàn viên, sinh viên chính quy Trường Đại học Luật TP. Hồ Chi Minh.

Nội dung Chi tiết sinh viên xem trong thông báo đính kèm: 871 TB van dong sinh vien tham gia cuoc thi truc tuyen.pdf

--%>
Top