1456 QĐ-ĐHL V/v miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2022-2023

Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2022-2023.

Chi tiết trong file đính kèm: 1456-QĐ-ĐHL MGHP hk1 2022-2023.pdf

Danh sách MGHP học kỳ 1 năm học 2022-2023: DANH SÁCH MGHP KÈM THEO QĐ 1456.pdf

--%>
Top