1457 QĐ-ĐHL V/v Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2022-2023

Quyết định về việc Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2022-2023.

Chi tiết trong file đính kèm:1457-QĐ-ĐHL HTCPHT hk1 2022-2023.pdf

Danh sách HTCPHT học kỳ 1 năm học 2022-2023:DANH SÁCH KEO THEO QĐ 1457_0001.pdf

--%>
Top