DANH SÁCH MGHP XÉT BỔ SUNG ĐỢT 2 HK 1 NĂM 2021 - 2022

PHÒNG CTSV VIÊN CÔNG BỐ DANH SÁCH MGHP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021 - 2022 XÉT BỔ SUNG ĐỢT 2 CHO NHỮNG SINH VIÊN CÓ ĐƠN KHIẾU NẠI VỀ MGHP

FILE DANH SÁCH GỒM:

  1. DANH SÁCH TỔNG
  2. DANH SÁCH SINH VIÊN XÉT BỔ SUNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN
  3. DANH SÁCH SINH VIÊN XÉT BỔ SUNG KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN

DS MGHP XÉT BỔ SUNG ĐỢT 2 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021 - 2022..xlsx

--%>
Top